Logo Labora Control de presència i horari a mida per a la seva empresa


Control horari a mida

Com gestionar la presència dels seus treballadors amb el programa de Dr. Windows

La gestió de la presència dels treballadors és una tasca fonamental per a qualsevol empresa que vulgui complir amb la legislació vigent i optimitzar el seu rendiment i la seva productivitat. Per això, és important comptar amb un sistema de control de presència que permeti registrar i analitzar l'horari i l'assistència dels empleats de forma fàcil, ràpida i segura.

En aquest article, us presentem el programa de Control de presència de Dr. Windows, una solució informàtica que s'adapta a les necessitats específiques de cada empresa i que ofereix múltiples avantatges tant per a l'empresari com per al treballador.

Què és el programa de Control de presència de Dr. Windows?

El programa de Control de presència de Dr. Windows és un software desenvolupat per la nostra empresa que permet gestionar l'horari i l'assistència dels treballadors d'una forma eficaç i segura.

Aquest programa es pot instal·lar en qualsevol ordinador o dispositiu mòbil i es pot connectar amb diferents sistemes de fitxatge, com ara empremta digital, ocular, cara o programari instal·lat a cada lloc de treball. A més, també permet el control dels treballadors fora d'oficina mitjançant una aplicació Android que utilitza la GEO localització per a verificar la seva ubicació.

El programa de Control de presència de Dr. Windows recull tota la informació sobre l'horari i l'assistència dels treballadors i la guarda en una base de dades. Així, l'empresari pot accedir en qualsevol moment als registres del seu personal i generar informes i estadístiques que li permetin analitzar el compliment dels horaris, les absències, els permisos, les incidències o les normatives aplicables.

A més, el programa també permet configurar diferents tipus de calendari laboral, torns, festius o vacances segons les característiques de cada empresa o departament.

Quins són els avantatges del programa de Control de presència de Dr. Windows?

El programa de Control de presència de Dr. Windows ofereix múltiples avantatges tant per a l'empresari com per al treballador. Alguns d'ells són:
  • Complir amb la legislació vigent sobre el registre horari obligatori dels treballadors i evitar possibles sancions o reclamacions.
  • Optimitzar la gestió dels recursos humans i augmentar el rendiment i la productivitat de l'empresa.
  • Reduir els errors humans i el frau en el fitxatge, ja que els sistemes biomètrics o geolocalitzats garanteixen la identitat del treballador.
  • Estalviar temps i diners en papereria i gestions administratives, ja que tota la informació es guarda en format digital i es pot exportar a altres programes comptables o laborals.

Com puc obtenir el programa de Control de presència de Dr. Windows?

Si està interessat en obtenir el programa de Control de presència de Dr. Windows per a la seva empresa, només ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon o correu electrònic. Li oferirem un pressupost personalitzat sense compromís i li instal·larem el programa en el menor temps possible.

A més, gràcies a la nostra programació RAD (Rapid Application Development), podem adaptar-nos a qualsevol requisit o necessitat específica que tingui la seva empresa. No esperi més i confiï


controls horaris a qualsevol lloc

Els treballadors o subcontractats poden marcar les seves jornades laborals amb el nostre sistema de control de presència instal·lat a qualsevol dispositiu mòbil, ordinador o tauleta.

captura de pantalla d'inici
captura de pantalla de pausa o finalització
captura de pantalla de tipus de pausa
captura de pantalla de reanudació

Informes configurables

El informes de l'aplicació son personalitzables.

captura de pantalla de informe mensual

Geolocalització

Amb la nostra aplicació de control, podrà activar el sistema de geolicalització individualment a cada treballador i registrar en cada marcatje horari el punt geogràfic on s'ha executat.

captura de pantalla de geolocalització